Klart med hur kritiserade skolmiljarder fördelas

Kommunerna Högsby, Flen och Hällefors får mest pengar per elev när det statliga bidraget för en mer jämlik skola fördelas nästa år.

Men det finns fortfarande frågetecken kring villkoren för bidraget.

Källa: www.bt.se originalartikel