Kindahus agerade direkt

Redan under dag ett av kommunhusets fasadrenovering reagerade uppdragsgivaren Kindahus på allvarliga säkerhetsbrister i arbetet, något som även många Kindabor tidigt uppmärksammade.

Källa: www.corren.se originalartikel