Kändisbröderna har inte pratat på 20 år

▸ Tvillingarnas återförening spårar ur direkt

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel