Jag är hård mot andra – hur slutar jag vara så dömande?

Från hård till en mer förstående attityd? Psykologen ger råd om hur man kan träna sig på att hantera stränga och elaka tankar om andra.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel