Installation på avstängd gata: "Det är lite kul, det är ju Lund"

Gatukonst ger fotgängare mer utrymme under bilfri vecka.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel