Ingrid Runsten: ”Så mycket bättre. I Helsingborg och i Höganäs men inte i Ängelholm.”

Det vattennära är extra värdefullt.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel