Ingen mer vård i tryckkammaren i Helsingborg

Inte tillräckligt effektivt anser Region Skåne.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel