Hungerstrejk på förvaret i Åstorp

”Vi kan inte leva här. Det är som ett fängelse”, säger Esmat Rezai, 19 år.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel