Höganäs – kommunen där cheferna stannar kvar

Ingen annan kommun i Skåne har så få chefsavhopp.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel