Han tar över jakten på Timeless tillgångar

Konkursförvaltaren uppmanar alla med fordringar och upplysningar att höra av sig

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel