Grovt kriminella försökte lura till sig 32,5 miljoner

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel