Gratis heroin till norska missbrukare

Den norska regeringen vill på försök ge 400 missbrukare gratis heroin. Tanken är att på så sätt behandla de missbrukare där inga andra åtgärder har någon effekt. Den norska regeringen har gett Helsedirektoratet, motsvarande Socialstyrelsen i Sverige, i

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel