Galet bilbråk i Stockholm – körde iväg med man på motorhuven i 100 meter

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel