Första fynden bärgade från 1400-talsvrak

De första fynden har tagits upp till ytan under utgrävningen av det danska 1400-talsvraket Gribshunden utanför Ronneby.

Dykarna har också hittat tunnor som ska undersökas för att försöka utröna vad skeppet hade i lasten.

Källa: www.bt.se originalartikel