Folk kommer och går, men Midsommarafton består

Invandringsmotstånd måste bemötas med annat än ekonomiska argument.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel