Flera fall av covid-19 bland äldre med hemtjänst i Lund

Smitta finns nu både på särskilda boenden och hos äldre som med hemtjänst.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel