Finansiering av stationen i Alnarp nära en lösning

Robert Wenglén (M): ”Vi är väldigt nära att komma överens nu.”

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel