Fem lag – samma skit varje gång...

▸ Han är Sveriges mest otursförföljde spelare

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel