Fältgruppen måste vara kvar i Staffanstorp

Torbjörn Lövendahl (S): En verksamhet som istället måste förstärkas och utvecklas.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel