Facket har JO-anmält Trelleborgs robotbeslut – riktar nu kritik mot Svedala

Har JO-anmält automatiserad process när försörjningsstöd prövas.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel