Den mest kritiska bristen i vården i sommar gäller legitimerad personal

Birgitta Södertun (KD) besvarar kritik om orättvis ersättning till olika yrkesgrupper.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel