Collagedikter som lyfter vardagen mot skyn

Amelie Björck om Herta Müllers ”Lögnen är ett klätterdjur”

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel