Chockbesked för Anneberg: Flexator-fabriken ska läggas ned

”På grund av bristande lönsamhet under en längre tid avser Adapteo att avveckla dotterbolaget...

Källa: www.jnytt.se originalartikel