Byte av artist på School's Out

Artisten Benim som var bokad till det drogfria skolavslutningsarrangemanget School's Out i Bollebygd tillsammans med Mehmet har hoppat av. I stället kommer Mehmet att uppträda tillsammans med Lamix.

Källa: www.bt.se originalartikel