Buss, tankbil och bil i olycka - fyra skadade

En linjebuss, en personbil och en tankbil har krockat på väg 72 i höjd med Heby, väster om Uppsala. - Det är en ganska allvarlig trafikolycka. Fyra personer är skadade, säger Christer Eriksson, ledningsoperatör på Uppsala brandförsvar. Bussen är en länsbuss från UL.(TT)

Källa: www.bt.se originalartikel