Brunnen verkstad får inte byggas upp igen

Ägaren till en verkstadsbyggnad som brann ned vid Kungsbackavägen i Bollebygd får inte bygga en ny verkstad på samma plats. Orsaken är att det inte har gått att visa att marken är lämplig att bygga på.

Källa: www.bt.se originalartikel