Blodådern in och ut från Habo stängs av i nästan ett halvår: ”Risk för köbildning”

Bränningeleden, mellan Sjogarps- och Kråkerydsrondellen, stängs av i omkring fem månader på grund...

Källa: www.jnytt.se originalartikel