Beslut om böneutrop överklagas

Grannarna anser att en förstudie borde ha gjorts av polisen.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel