Barnmorskeförbundet vill bilda fackförening

Svenska Barnmorskeförbundet har fattat beslut om att arbeta för att bilda ett eget fackförbund. De har utrett frågan med anledning av arbetsförhållandena inom mödravården med förskjutning av semestrar, överbeläggningar på vårdavdelningar och därmed hota

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel