Ansvaret för läkemedel ska bli tydligare

Den så kallade läkemedelsutredningen överlämnades i dag till regeringen. Syftet med utredningen är att förbättra dagens system för att finansiera, subventionera och prissätta läkemedel. I utredningen föreslås bland annat att dagens riktade statsbidrag f

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel