Anna Carlsson (S) efter föräldrakrav om förskola i Norra Unnaryd: ”Familjedaghem kan vara ett alternativ”

I Norra Unnaryd önskar sig föräldrar en förskola och har därför skrivit ett medborgarförslag....

Källa: www.jnytt.se originalartikel