Ambulanschefer bland de första att få vaccin i Malmö och Helsingborg

”Vi har väl uppfattat det som att hela verksamheten räknas som prioriterad.”

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel