Almgren: Jämnare gatstensgator på gång i Lund

Asfalt under gatstenen tar bort en del av de negativa effekterna av gatsten.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel