Advokat vägrar att bli inlåst på förvaret i Åstorp

Fredrik Bülow har JO-anmält Migrationsverket.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel